Tradicionalne sahrane
Tradicionalne sahrane, odnosno ukop pogrebnog sanduka sa telom na groblju, ima dugu istoriju širom sveta.

Smrt voljene osobe je najtragičniji događaj koji nas može zadesiti u životu. Svi smo svesni da život ima svoj početak i kraj. Ipak, nikada nećemo biti spremni za rastanak, čak i kada znamo da se on bliži.

U trenutku šoka i neizmerne tuge kada saznamo da nas je drago biće napustilo moramo da pronađemo snagu kako bismo pripremili dostojanstveni ispraćaj.

Organizovanje sahrane je složen posao. Pored obimne dokumentacije, moramo da odredimo mesto i datum sahrane. Zatim i da izaberemo kovčeg, pokrov, kao i odgovarajuće nadgrobno obeležje.

Odluka o pogrebnoj opremi u velikom meri zavisiće od načina sahranjivanja. I dok pojedine porodice razmatraju da li je bolji izbor ukop ili kremiranje, kod drugih nema nedoumice.

Zašto su tradicionalne sahrane najčešći izbor otkriva vam Drnda International.

Nastavak porodične tradicije

Mnoge porodice generacijama sahranjuju svoje preminule na istom groblju. Pojedine čak imaju zajedničke grobnice. Zato često žele da održe dugogodišnju porodičnu tradiciju sahranjivanja pored predaka.

Pridržavanje tradicionalne sahrane, zapravo, predstavlja utehu u žalosti. Neki, pak, ne mogu da podnesu pomisao da su njihovi članovi porodice kremirani i da se ne nalaze zajedno sa ostatkom svoje porodice na groblju.

Religijska uverenja

Organizacija sahrana ili kremacija u skladu sa verskim običajima i dalje je aktuelno pitanje. Tradicionalne sahrane su opšte prihvaćene u glavnim svetskim religija, iako svaka od njih ima specifične običaje u pogledu pripreme pokojnika i odavanja počasti.

Poslednjih decenija kremiranje je postala prihvaćena opcija za sahranjivanje. Međutim, još uvek postoje religije koje ne dozvoljavaju kremiranje ljudi. Tako je pripadnicima judaizma i islama ukop jedini način sahranjivanja.

Tradicionalne sahrane

Hrišćanstvo ne zabranjuje izričito kremiranje, ali je potrebna posebna dozvola. Dok se sa kremiranim ostacima mora postupati isto kao i prema pokojnicima u kovčegu. To znači da se pepeo ne sme rasipati, već se urna mora odložiti u posebnom delu na groblju.

S obzirom da hrišćansko učenje ističe da telo treba da bude očuvano kako bi moglo da uđe u Carstvo nebesko mnogi vernici zbog toga daju prednost klasičnom sahranjivanju u odnosu na kremiranje.

Personalizacija grobnog mesta

Tradicionalne sahrane pružaju fizičku lokaciju za spomen pokojnika. Odlaganje urne sa pepelom donosi ograničenje u pogledu mesta i izgleda nadgrobnog obeležja.

Za razliku od polaganja urne, kod klasičnog ukopa imate veću slobodu izbora izgleda spomenika, kao i uređenja samog grobnog mesta. Upravo je ovo jedan od vodećih razloga zašto ljudi više biraju tradicionalne sahrane. Mnogi pronalaze utehu u posećivanju grobnice svoje voljene osobe i ostavljanju cveća ili drugih počasti.

Poslednja želja pokojnika

Ljudi često za života porodicama daju detaljna uputstva vezana za svoju sahranu.

Ukoliko je preminuli izrazio želju za klasičnim ukopom kao delom porodične istorije, njegova porodica sigurno će to i ispoštovati. Ovo je još jedan razlog zašto su tradicionalne sahrane i dalje zastupljenije u odnosu na kremacije.

Tradicionalne sahrane

Pogrebno preduzeće Drnda Internacional ima višegodišnje iskustvo u organizovanju kako tradicionalnih sahrana, tako i kremacija. Telefon naše pogrebne službe stoji vam na raspolaganju svih 24 časova, 365 dana u godini.