Tags ,
Category Uncategorized
prevoz pokojnika iz Evrope
Prevoz pokojnika iz Evrope je posao koji zahteva posebnu proceduru.

Gubitak člana porodice predstavlja veliki šok. Ma koliko bili svesni da se kraj bliži nikada nismo dovoljno spremni da prihvatimo činjenicu da naši najmiliji nisu više sa nama. Na žalost, u ovim teškim trenucima treba se izdići iznad svega i pripremiti dostojnu sahranu za pokojnika.

Ukoliko je član porodice preminuo u inostrastvu čitav posao postaje komplikovaniji. Jer, je potrebno pribaviti potrebnu dozvolu i prateću dokumentaciju za međunarodni transport, zatim sam prevoz pokojnika iz Evrope. Nakon toga sledi odabir i izrada cvetnih aranžmana, obezbeđivanje kompletne pogrebne opreme uključujući sanduk, krst, objavljivanje čitulja i štampanje umrlica.

Da biste izbegli dodatnu nervozu i stres za prevoz pokojnika iz Evrope izaberite proverenu kompaniju za međunarodne pogrebne usluge.

Koja dokumentacija je potrebna za prevoz pokojnika iz Evrope?

Da biste vaše najmilije koji su preminuli u inostrantsvu sahranili u našoj zemlji, potrebna je određena procedura za prevoz pokojnika iz Evrope. To je, pre svega, sprovodnica Republike Srbije.

Zahtev za izdavanje ovog dokumenta se podnosi u Ambasadi, odnosno Generalnom konzulatu Republike Srbije u zemlji koja se vodi kao poslednje prebivalište preminulog lica. Što znači da to ne mora izričito biti država u kojoj je član porodice preminuo.

Za izdavanje sprovodnice potrebno je priložiti određena dokumenta u originalu. A to su:

  1. pasoš preminule osobe,
  2. zahtev rodbine ili pogrebnog preduzeća koje je ovlašćeno za prevoz pokojnika iz Evrope. U tom zahtevu, između ostalog, mora da bude navedeno mesto sahrane i kako će se dati transport posmrtnih ostataka obaviti,
  3. izvod iz MKU izdat od nadležnog organa zemlje prijema,
  4. izveštaj lekara o uzroku smrti,
  5. dozvola za prenos tela u inostranstvo. Ona mora biti izdata od strane nadležnog organa zemlje prijema,
  6. ukoliko je smrt nastupila usled kuge ili velikih boginja sprovodnica mora da obuhvati i saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nju obezbeđuje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije,
  7. ako je u pitanju strani državljanin koji se sahranjuje u našoj zemlji potrebna je i potvrda o obezbeđenom grobnom mestu u Republici Srbiji.

U određenim situacijama prevoz pokojnika iz Evrope samo se vrši kroz našu zemlju. Odnosno, lice će biti sahranjeno u trećoj državi. Za ovakav transport posmrtnih ostataka obezbeđuje se tranzitna sprovodnica Republike Srbije. Uslovi za njeno pribavljanje su potpuno isti kao i kada je reč o transportu iz inostranstva radi sahrane kod nas. Takođe, ista dokumentacija se dostavlja kada je reč o prevozu urne. Ovde je potrebno dostaviti i potvrdu o kremaciji.

prevoz pokojnika iz Evrope

Prevoz pokojnika iz Evrope se vrši klimatizovanim vozilima

Pogrebna vozila služe za prevoz pokojnika. Najčešće se on vrši do groblja, crkve ili krematorijuma.

Međutim, prevoz pokojnika iz Evrope je delikatniji. Te se posebna pažnja posvećuje i voznom parku kompanije koja se bavi ovim uslugama.

S obzirom da je reč o dugim putovanjima vozila prolaze dodatne kontrole, odnosno moraju da ispune posebne standarde. Zadatak je da se brzo i efikasno obavi čitav put. Zbog toga se prevoz pokojnika iz Evrope vrši u luksuznim, klimatizovanim vozilima koja su opremljena i konstruisana tako, da sa lakoćom prelaze velike relacije po svim vremenskim uslovima. Svako vozilo mora da bude atestirano i da se redovno obavljaju tehnički pregledi, kao i njihova interna kontrola kojom se pruža sigurnost na putu.

Da bi čitav posao oko prevoza pokojnika iz Evrope protekao bez problema izaberite usluge kompanije DRNDA INTERNACIONAL koju karakteriše dugogodišnje inostrano iskustvo i kvalitetna Mercedes Benz vozila.

5 Trackbacks:

[…] kao što je za prevoz pokojnika iz Evrope potrebna određena procedura, tako se ekshumacija voljenih obavlja prema […]

[…] obzirom da prevoz pokojnika iz Evrope do mesta gde će biti sahranjen podrazumeva višečasovni put, vozni park je posebno prilagođen […]

[…] u ponudi pogrebnog preduzeća Drnda Internacional. Pored pogrebne opreme, naše usluge obuhvataju i prevoz pokojnika iz Evrope, u slučaju da je smrt nastupila u […]

[…] Zakonu o komunalnim delatnostima, prevoz pokojnika iz Evrope se obavlja specijalno dizajniranim vozilima za tu […]

[…] Internacional je sa vama u najtežim trenutcima, pored prevoza pokojnika iz Evrope, i prevoza pokojnika za Srbiju pružamo vam i uslugu  kompletne organizacije […]

Comments are closed.