Prevoz pokojnika iz Austrije
Prevoz pokojnika iz Austrije je posao za koji je neophodno angažovanje pogrebnog preduzeća koje pruža međunarodne pogrebne usluge.

Mala republika u centralnoj Evropi koja se na severu graniči sa Nemačkom i Češkom, na istoku sa Slovačkom i Mađarskom, Slovenijom i Italijom na jugu, a na zapadu sa Švajcarskom i Lihtenštajnom oduvek je privlačila druge narode.

Kroz dugu istoriju nju su osvajali Rimljani, Huni, Lombardi, Ostrogoti, Bavari i Franci. Da bi u 13. veku došla pod vlast Habzburgovaca. U 20. veku postala je deo Austrougarske monarhije, a nezavisnost je stekla tek nakon Drugog svetskog rata.

Iako ne zahvata veliku površinu Austrija spada u 10 najbogatijih zemalja na svetu. Zahvaljujući visokom bruto domaćem proizvodu i visoko razvijenoj socijalno-tržišnoj privredi ova zemlja pruža odlične uslove za život, ne samo domaćem stanovništvu, već i strancima.

Poslednjih decenija desetine hiljada Srba je spas od nezaposlenosti, ali i ratova, našlo upravo u Austriji. Prema poslednjim podacima samo u Beču živi preko 100.000 ljudi srpskog porekla, što glavni grad čini četvrtim najvećim “srpskim gradom” u svetu.

Prevoz pokojnika iz Austrije

Međutim, nostalgija za rodnom zemljom mnoge od njih je nagnala da izraze želju da budu sahranjeni u Srbiji. Zbog toga je, nakon smrti, neophodno organizovati prevoz pokojnika iz Austrije.

Složena procedura prevoza pokojnika iz Austrije

Prevoz pokojnika iz Austrije podleže određenim propisima koji se moraju ispoštovati kako bi se dobila dozvola za transport.

Da biste vaše najmilije koji su preminuli u Beču, Gracu ili nekom drugom gradu Austrije sahranili u našoj zemlji, morate pribaviti određenu dokumentaciju. Ona obuhvata pasoš preminule osobe, izvod iz Matične knjige umrlih izdat od nadležnog organa zemlje prijema, izvod iz Matične knjige rođenih, kao i izvod iz Matične knjige venčanih, ako je pokojnik bio u braku.

Osim ličnih dokumenata potebno je dostaviti i potvrdu o uzroku smrti, potvrdu sanitarne inspekcije o bezbednosti sanduka, zahtev u kome se navodi mesto sahrane i kako će biti obavljen transport pokojnika.

Prevoz pokojnika iz Austrije

Uvidom u priloženu dokumentaciju nadležni organ izdaje sprovodnicu, kojim je data dozvola za prevoz.

Prevoz pokojnika iz Austrije za vreme korona virusa

Međunarodni prevoz pokojnika u 2021. godini je specifičan, jer svetom vlada pandemija koju je izazvao korona virus.

Uslovi za prelazak granica se menjaju iz časa u čas, pa morate da budete detaljno upoznati sa svakom izmenom.

Pogrebno preduzeće Drnda Internacional ima višegodišnje iskustvo u prevozu pokojnika iz svih krajeva Evrope. Odmah, po pozivu klijenta, počinje sa organizovanjem transporta tako da garantuje da će čitava procedura kako administrativnog dela, tako i prevoza biti obavljena u najkraćem mogućem roku, bez ikakvih zastoja. Dodatnu sigurnost u efikanosti daje vozni park koji čine luksuzno opremljena, atestirana vozila.

S obzirom da su većim delom Covid 19 sahrane dokumetacija prevoza mora da obuhvati i saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prevoz pokojnika iz Austrije i kompletna organizacija sahrane

Organizovanje sahrane osobe koje je preminula u Austriji ne obuhvata samo prikupljanje dokumentacije i transport, već je potrebno izabrati i pogrebnu opremu i cveće za sahranu.

Pogrebno preduzeće Drnda Internacional vam i u tome stoji na raspoloaganju. U bogatoj ponudi možete pronaći veliki izbor sanduka, pokrova, garniture, nadgrobnih obeležja, ali i garderobe i ukrasnih aksesoara za pokojnika. Sa velikom pažnjom, po želji naručioca, osoblje izrađuje bukete, vence, suze i ikebane od prirodnog cveća.

Pogrebno preduzeće

Pogrebno preduzeće Drnda Internacional je vaš brižni oslonac u najtežim trenucima života, a možete nas kontaktirati svih 24 časa, 365 dana u godini.