Prevoz pokojnika iz Švajcarske
Prevoz pokojnika iz Švajcarske je složen posao koji zahteva pomoć i angažovanje profesionalaca, posebno zbog novih pravila koje nam diktira Covid 19 pandemija.

Od kako je pandemija Covid 19 počela, u svim zemljama sveta povećao se drastično broj smrtnih slučajeva.

Smrt zbog drugih oboljenja takođe povećava pritisak na kapacitet zdravstvenog sistema. Gotovo svakodnevno se susrećemo sa smrću. Kako nekog od članova porodice, tako i poznanika koji nisu uspeli da se izbore sa ovim smrtonosnim virusom.

Život je takav…nepredvidiv, ali dodatna potoškoća je kada neko premine u inostranstvu, a imao je želju da bude sahranje pored svojih predaka.

Kako bi se poslednji ispraćaj sproveo dostojanstveno neophodno je pre svega, organizovati prevoz pokojnika iz Švajcarske. 

Šta ova procedura podrazumeva za vreme pandemije korona virusa, otkriva vam pogrebno preduzeće Drnda Internacional.

Prevoz pokojnika iz Švajcarske obavlja se specijalnim vozilima

Prema Zakonu o komunalnim delatnostimatransport pokojnika iz inostranstva mora se obaviti isključivo u vozilima koja su specijalno dizajnirana za tu namanenu.

To pre svega podrazumeva da karavan, pikap ili kombi vozilo mora da bude opremljeno dodatnom opremom. Uključujući i dobru klimatizaciju, kako bi sa lakoćom prelazilo velike relacije u svim vremenskim uslovima.

Redovni tehnički pregledi, interne kontrole, kao i dozvola koja potvrđuje da vozilo zadovljava postavljene standarde za prevoz pokojnika iz Švajcarske. Sve to zajedno pruža dodatnu sigurnost na dugom putu.

Rad pogrebnog preduzeća koje se pridržava svih pravila za suzbijanje i dalje širenje virusa Covid 19, veoma je bitan za čitavu infrastrukturu.

prevoz kovčega za sahrane

Kao i kod svih drugih zaraznih bolesti, uzrok smrti je neophodno saopštiti svima koji će rukovati telom i to putem lekarske potvrde o smrti. Dezinfekcija automobila, kao i opreme koja se koristi za prevoz sanira se u skladu sa sveobuhvatnim protokolima za čišćenje i ličnu higijenu. Sve ovo zajedno je presudno je za bezbednost radnika koji će preminulog transportovati za Srbiju.

Svi zaposleni obavezni su da koriste higijenske rukavice, kao i zaštitne maske, kako bi bezbednost i sigurnost bila na najvišem nivou.

Prevoz pokojnika iz Švajcarske – Međunarodni prevoz pokojnika u 2021.godini

Kao pogrebno preduzeće sa tradicijom dugom više decenija i visokim nivoom profesionalizma  Drnda Internacional svu neophodnu dokumentaciju pribavlja za samo jedan dan.  Ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti potrebno je najduže 48 časova.

Prevoz pokojnika za Srbiju biće obavljen u najkraćem mogućem roku!

Svesni trenutne situacije, pored stručnosti i profesionalnosti, nastojimo da u teškim vremenima uvažimo sve zahteve i želje porodice. Sve u cilju  kako bi čitava orginizacija poslednjeg ispraćaja protekla što lakše i bez dodatnog stresa.

Posedujemo bogati vozni park najmodernijih Mercedes Benz luksuznih vozila koja su 24 sata, sedam dana u nedelji spremna da krenu na put.

Pored prevoza pokojnika iz Evrope, Drnda Internacional pruža vam uslugu  kompletne organizacije sahrane.

„Dobro i zlo, užitak i bol, pokuda i pohvala, slava i sramota, uspeh i pad. Sve to dođe i prođe, sve to ima svoj početak i svršetak. I tako treba biti“.

Sa vama smo u svakom trenutku!