Sahrane u Aleji velikana namenjene su znamenitim ličnostima naše zemlje. Sahrane predstavljaju posebne ceremonije kojima...
Kolumbarijum je posebni prostor za smeštaj urni nakon kremiranja. Obično su u formi jednog zida...