Sahrane kod Maja pokazuju napredak jedne od najmoćnijih starih civilizacija. Na prostoru današnjeg Meksika, Belizea,...
Kolumbarijum je posebni prostor za smeštaj urni nakon kremiranja. Obično su u formi jednog zida...