Kolumbarijum je posebni prostor za smeštaj urni nakon kremiranja. Obično su u formi jednog zida...