Gubitak voljene osobe ostavlja neizrecivu prazninu u našem životu. Teško je nastaviti život nakon smrti...