Sahrane kod Maja pokazuju napredak jedne od najmoćnijih starih civilizacija. Na prostoru današnjeg Meksika, Belizea,...