Aleja velikana u Beogradu
Foto: Pinki (Commons Wikimedia)

Aleja velikana u Beogradu predstavlja mesto na kome su sahranjene istaknute ličnosti naše zemlje.

Od davnina su običaji u Srbiji, kao i širom sveta, nalagali poštovanje prema preminulom. Samim tim je groblje institucija koja pokazuje način života jedne zajednice, kao i nacionalnog identiteta i bogate istorije. Zapravo, čini se da se u samom gradu nalazi još jedan, zaseban, grad okružen kapijama, koji donosi priče iz života davnih vremena. Tu možemo sresti ljude različitih zanimanja, kultura, nacionalnosti, pa i vera. A među njima posebno divljenje izazivaju spomenici velikana.

Upravo takvo osećanje prožima svaku osobu koja prođe posebnim delovima Novog groblja u Beogradu.

Kako je nastala Aleja velikana u Beogradu i ko u njoj počiva otkriva vam kompanija za organizovanje sahrana Drnda Internacional.

Aleja velikana u Beogradu nastala je početkom 20. veka

U blizini Varoš-kapije, gde počinje današnja Brankova ulica od 1688. godine zvanično je postojalo groblje. Prema odluci kneza Miloša ono je 1826. godine premešteno na periferiju, Tašmajdan.

Međutim, brzi razvoj Beograda i urbanističko uređenje dovelo je do širenja ka Tašmajdanu, Slaviji i Vračaru. Te se za samo pola veka Tašmajdansko groblje našlo u centralnom delu grada. Zbog toga pokrenuta je inicijativa za ponovno izmeštanje. 1886. godine od Ruzveltove i bočnog prilaza iz ulice Sv. Nikole do današnje crkve Sv. Nikole, smestilo se Novo groblje.

Posle Prvog svetskog rata došlo je do formiranja zasebnih celina za sahrane ljudi od nacionalnog značaja. Tako je 1927. godine na prostoru od Arkada na severnoj strani do Aleje streljanih rodoljuba na jugu nastala Aleja velikana u Beogradu. U nju su planski prenošeni posmrtni ostaci nacionalnih velikana sa drugih parcela na Novom groblju, sa starog Tašmajdanskog groblja, dok je u pojedinim slučajevima morao biti organizovan i prevoz pokojnika iz inostranstva.

Aleja velikana u Beogradu broji 22 porodične grobnice i 3 kapele sagrađene prema nacrtima srpskih i ruskih arhitekata. Jednu je podigla država u znak zahvalnosti dobrotvoru Velimiru Teodoroviću, a druge dve su privatne – porudžbine porodica kompozitora Stevana Hristića i akademika Vladimira i Ivana Spužića.

Aleja velikana u Beogradu se razlikuje od Aleje zaslužnih građana

Nije redak slučaj da mnogi građani, pa i mediji Aleju velikana poistovećuju sa Alejom zaslužnih građana.

Ipak, ove dve celine se značajno razlikuju. Pre svega, Aleja zaslužnih građana ima formu parka koja je već nekoliko puta proširivana. U njoj su sahranjeni nosioci najviših odlikovanja Srbije, akademici SANU, kao i umetnici, političari i druge počasne ličnosti grada.

Za razliku od nje, Aleja velikana u Beogradu je nastala sa ciljem da se država oduži ljudima koji su ostavili dubok trag u istoriji. Koncipirana je po principu porodičnih grobnica. Što znači da podrazumava da u njoj budu sahranjeni i članovi porodica velikana. Ovaj prostor na Novom groblju nema mogućnost širenja. Samim tim ni novih sahrana. Jedini izuzetak je prenošenje posmtrnih ostataka Milunke Savić 2013. i Dimitrija Tucovića 2016. godine.

Koje znamenite ličnosti su sahranjene u Aleji velikana u Beogradu?

Prvi spomenik u Aleji velikana podignut je u čast našeg velikog državnika, političara i istoričara, Jovana Ristića, kao i grobnica Velimira Teodorovića, nepriznatog sina kneza Mihaila Obrenovića.

gubitak voljene osobe

Zatim su u Aleju velikana u Beogradu preneti posmrtni ostaci generala Miloša Vasića, književnika Petra Kočića, akademika Jovana Cvijića, patriote Stevana Vladislava – Kaćanskog, filozofa i pesnika Milana Kujundžića – Aberdara, zadužbinara Ilije Milosavljevića – Kolaraca, kompozitora Kornelija Stankovića.

Kompanija Drnda Internacional poseduje više od dve decenije iskustva u pružanju svih pogrebnih usluga. Uključujući i međunarodni prevoz pokojnika.