Organizovanje sahrana

Organizovanje sahrana

Organizovanje sahrana

Organizovanje sahrana je obiman posao.

Smrt je sastavni deo naših života, a tuga njen verni pratilac. Ovaj neočekivani životni prevrat je najteži događaj u životu svakog čoveka. Iako smo svesni da ništa nije večno i da će nas jednog dana naši voljeni napustiti, ne želimo da prihvatimo tu činjenicu. Zapravo, potiskujemo je duboko u sebi, ne pričajući i ne razmišljajući o tome sve dok se zaista ne desi. A onda, treba prihvatiti da je gubitak voljene osobe gubitak sa kojim se treba nositi i naučiti kako dalje da živimo negujući uspomenu na one koji više nisu sa nama.

Prvi korak u tome jeste priprema za dostojanstven sprovod. Šta sve obuhvata organizovanje sahrana otkriva vam kompanija Drnda Internacional.

Organizovanje sahrana – administrativni deo

Ukoliko je smrt nastupila u kući organizovanje sahrana polazi od prijave smrtnog slučaja. Na poziv hitne medicinske službe dolazi mrtvozornik koji, nakon pregleda, izdaje potvrdu o smrti. Tom prilikom je potrebno imati na uvid matične podatke i zdravstvenu dokumentaciju preminulog.

U slučaju smrti u bolnici, porodica u toj ustanovi dobija potvrdu, kao i svu prateću dokumentaciju.

S obzirom da smrt može da nastupi i u inostranstvu, dokumentacija za organizovanje sahrana je složenija, jer je potrebno obaviti prevoz pokojnika za Srbiju.

Treba imati u vidu da međunarodni prevoz pokojnika mogu da vrše samo kompanije koje se bave tim poslom. Samim tim, one će završiti i proceduru vezanu za adminstrativni deo organizacije. Vama ostaje da priložite pasoš preminulog, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih.

Organizovanje sahrana

Tek nakon pribavljene dokumentacije možete obaviti kupovinu grobnog mesta i zakazati vreme sahrane. Zatim sledi štampanje umrlica i obaveštavanje rodbine i prijatelja koji će prisustvovati pomenu.

Organizovanje sahrana može da obuhvati i angažovanje sveštenika za opelo, a u pojedinim situacijama i unajmljivanje orkestra za pogrebnu muziku.

Organizovanje sahrana – izbor pogrebne opreme

Oprema za ispraćaj pokojnika zavisi ne samo od vere, već i načina sahranjivanja.

Kremiranje se obavlja u posebnim, ekološkim sanducima. Oni su napravljeni od mekog drveta, bez sjajnog premaza i ne smeju da imaju metalne delove.

Kako su u našoj zemlji najrasprotranjenije sahrane ukopavanjem, sanduci su dostupni u različitim oblicima, boji i vrsti drveta. Uz njih obavezna je tekstilna oprema – pokrov i garnitur.

Organizovanje sahrana

Pored sanduka neophodno je obezbediti i nadgrobno obeležje, tj. krst, kao i cveće za sahrane. Obično su to gerberi koji se kombinuju sa ružama, kalama, gladiolama. Mada ikebane, venci i buketi mogu da se naprave i od drugog cveća, zavisno od želje porodice.

Organizovanje sahrana – priprema pokojnika

Organizovanje sahrana podrazumeva kupanje i oblačenje pokojnika kao završni deo pripreme sahrane. Običaji u Srbiji nalažu da najstariji čovek iz komšiluka kupa pokojnika, odnosno najstarija žena ako je u pitanju pokojnica. Kupanje se obavlja vlažnim peškirama u smeru od glave ka nogama.

Ako je pokojnik za života pripremio ukopno odelo, on se u njega oblači. Ukoliko je smrt nastupila iznenada, porodica bira odeću u kojoj će biti sahranjen. U sanduk se stavljaju i lični predmeti umrlog.

Poslednjih godina, kupanje i oblačenje pokojnika obavlja stručni tim pogrebnog preduzeća.

Kompanija Drnda Internacional nudi kompletnu uslugu za organizovanje sahrana. U našoj ponudi pronaći ćete veliki izbor sanduka, tekstilne opreme, cveća, ali i crne trikotaže za vreme trajanja žalosti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pozovite odmah!