Vojne sahrane
Vojne sahrane predstavljaju posebno odavanje počasti preminulom.

Bilo da aktivni pripadnik vojske, garde, vazduhoplovstva, brigade za specijalne operacije i padobranske brigade pogine tokom izvršenja dužnosti ili godinama nakon odlaska u penziju premine veteran biće organizovana sahrana u skladu sa pravilima službe i odgovarajućim činom.

Vojne sahrane omogućavaju svim kolegama da se dostojanstveno oproste sa preminulim, dok porodici pružaju utehu saznanjem da je njihova voljena osoba bila poštovana.

Vojne sahrane

S obzirom da se vojni pogrebi razlikuju od tradicionalne sahrane Drnda Internacional vam otkriva njihove najprepoznatljivijih aspekte.

Kovčeg sa nacionalnom zastavom

Jedan od naupečatljivijih delova vojne sahrane, svakako, je kovčeg prekriven državnom zastavom. Za one koji su umrli u aktivnoj službi, zastavu obezbeđuje ogranak službe u kojoj je to lice služilo. Zastave za veterane obezbeđuje Odeljenje za boračka pitanja.

Prema Zakonu o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije zastava se polaže na odar. Njome se može pokriti i sanduk za sahranu po dužini tako da se gornje polje zastave nalazi s leve strane, spreda gledano.

Pre nego što se kovčeg spusti u grob zastava se mora ukloniti na dostojanstven način. Pri čemu se mora voditi računa da ne dodirne zemlju. Kao što postoje pravila prekrivanja, tako i sklapanje zastave se odvija po određenim koracima.

Zastava, koja je predviđena za pripadnike vojske i časno otpuštene veterane, ne stavlja se u grob, već se poklanja najbližim rođacima na kraju vojne sahrane. Ako preminuli nije imao najbliže rođake, zastava se može pokloniti drugom predstavniku porodice ili bliskom prijatelju.

Tradicija običaja prekrivanja kovčega zastavom duga je više od 2. veka. Potiče iz perioda kada je služila za pokrivanje tela koje je uzeto sa bojnog polja.

Počasna straža

Počasnu stražu vojne sahrane čini obično 6 pripadnika oružanih snaga. U kapeli stoje u stavu mirno uz kovčeg, tri sa leve i tri sa desne strane. Kada dođe vreme smene straže, pre napuštanja kapele okreću se ka kovčegu kako bi pozdravili preminulog. Njihovo mesto zauzima drugih 6 pripadnika. Poslednja smena počasne straže, uz intoniranje posmrtnog marša, iznosi kovčeg i stavlja ga na lafet.

Vojne sahrane

Pored zadatka čuvanja preminulog i praćenja kovčega do grobnog mesta, počasna straža je zadužena i za držanje zastave zategnutom preko kovčega i ceremonijalno savijanje zastave pre spuštanja kovčega u grob.

Pozdrav od tri rafala

Ispaljivanje 3 rafala nad grobom vodi poreklo od starog običaja zaustavljanja borbe da bi se mrtvi sklonili sa bojnog polja. Naime, zaraćene strane bi u jednom trenutku prekinule bitku da bi svoje poginule vojnike sklonile sa bojnog polja.

Tri rafala su se ispaljivala kao obaveštenje drugoj stranu da su tela pokojnika uklonjena i da su spremni da nastave borbu.

U druge vojne počasti spada prisustvo visokih oficira, konja bez jahača, vojnog orkestra koji svira odgovarajuću muziku za sahrane, kao i ispaljivanje počasnih plotuna. Neretko se vrši i preletanje iz vazduha.

Pogrebno preduzeće Drnda Internacional ima višedecenijsko iskustvo u organizovanju svih vrsta sahrana, uključujući i pripadnika oružanih snaga. Naše pogrebne usluge obuhvataju ne samo raznovrsnu pogrebnu opremu za sahranu, već i veliki izbor cveća i prevoz luksuznim pogrebnim vozilima.