Cveće na sahrani – Značenje kroz različite kulture i religije

Cveće na sahrani – Značenje kroz različite kulture i religije

Cveće na sahrani – Značenje kroz različite kulture i religije

Cveće na sahrani je sastavni deo pogrebnih običaja u svim zemljama sveta.

Cveće je oduvek služilo da pokažemo svoja najdublja osećanja. Upravo ono govori umesto nas kada u teškim trenucima ne možemo da pronađemo prave reči utehe. Zapravo, cvetni aranžmani za sahrane su najbolji način da kažemo poslednje „Zbogom“ voljenoj osobi. Istovremeno, da ukažemo poštovanje njegovoj porodici. Ne čudi što ova tradicija postoji hiljadama godina.

Međutim, baš kao što boja odeće za žaljenje zavisi od kraja i kulture, tako se i cveće na sahrani razliku od religije do religije.

Da li ste znali da je u početku cveće imalo sasvim drugačiju namenu?

Cveće za sahrane igra važnu ulogu više od 60.000 godina. O tome svedoči otkriće Dr Ralpha Soleckog. Ovaj američki arheolog je 60-ih godina u pećini Shanidar u Iraku pronašao grobnicu koja je bila ispunjena različitim vrstama biljaka.

Međutim, prvobitno ono nije imalo sentimetalni značaj. Korišćeno je za prekrivanje neprijatnog mirisa tela koji se javljao pre nego što je održana služba.

Cveće na sahrani 2

Istovremeno, imalo je duhovni karakter. Naime, cveće na sahrani starih naroda je označavalo životni ciklus. Pri čemu je njegova krhka lepota predstavljala simbol prolaznosti ljudskog života.

Cveće na sahrani kod Hrišćana

Običaji za sahrane kod Katolika i Pravoslavaca su slični. Nakon pripreme, pokojnik naredna 24 časa provodi u svojoj kući. Za to vreme porodica i najbliža rodbina bdije nad njim, čitajući molitve za pokoj duše. Tokom bdenja dolaze svi oni koji žele da izjave saučešće i odaju počast preminulom. Neretko, pri ovoj kratkoj poseti, pored flaše pića, kafe, kutije kolača donose i cveće.

S obzirom da se danas najčešće telo odmah nakon smrti odvozi u kapelu da prenoći, venci i suze za sahrane odnose se pravo na groblje. Oni se, pre početka opela, postavljaju oko sanduka, da bi se kasnije uz nadgrobna obeležja našli kao „ukras“ umesto spomenika.

Cveće na jevrejskoj sahrani

Judaizam u svakom trenutku ističe skromnost. Samim tim i jevrejska sahrana naglaša da ne postoji razlika u staležima. To znači da je celokupna oprema za ispraćaj jednaka za sve preminule. Odnosno, i bogati i siromašni oblače se u isto odelo. Zatim se muškarci uvijaju u molitveni šal, a žena u čaršav.

Kovčeg je, takođe, jednostavnog dizajna. Izrađuje se isključivo od neobrađenih dasaka, bez ukrasa i bez metalnih eksera.

Cveće na sahrani 1

U skladu sa skromnim običajima cveće na sahrani Jevreja je strogo zabranjeno, jer se smatra ceremonijom koja je namenjena živima. Šalje se u dom preminulog, dok ispraćaj pokojnika treba da ukaže da je čovek nastao iz “praha i da se kao takav vraća”.

Cveće na sahrani Muslimana

Danas postoje suprotna mišljenja u pogledu nošenja cveća na muslimanske sahrane. Jedna grupa smatra da sam pokop, poput pripreme pokojnika, treba biti skroman. Cveće, zbog svoje lepote, nije prikladno.

Drugi, pak, ističu da ne postoji nikakva zabrana za slanje cveća, ali da tu odluku treba da donese sama porodica. Da biste poštovali njihove želje, najbolje je da se pre sahrane raspitate kakav su običaj izabrali. Ukoliko je cveće na sahrani pogodno, stručnjaci savetuju da donesete ruže u kombinaciji sa palminim lišćem.

Pogrebno preduzeće Drnda Internacional neguje tradiciju organizovanja sahrana više od dve decenije. Osim najraznovrsnije pogrebne opreme i transportnih usluga, naše stručno osoblje pomoći će vam da izaberete pravo cveće za sahranu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pozovite odmah!