Naknada pogrebnih troškova
Naknada pogrebnih troškova od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje olakšava organizovanje sahrane.

Ma koliko da smo svesni da život ne može da traje večno, nikada nećemo biti spremni za smrt voljene osobe. Boli saznanje da nikada više nećemo moći da zagrlimo drago biće i čujemo glas ispunjen toplinom i brigom. Sa vešću o gubitku nastaje neizmerna tuga koja nikada neće prestati.

Kada se ne ide na groblje

Ipak, u najtežim trenucima svog života moramo da pronađemo snage kako bismo pripremili dostojanstveni ispraćaj. Počev od izbora grobnog mesta, preko opreme za pokojnika, pa do cveća – svaki detalj biramo sa posebnom pažnjom, često ne obazirući se na cene pogrebnih usluga.

Ko ima pravo na naknadu pogrebnih troškova?

S obzirom da često smrt dolazi iznenada, a priprema sahrane mora da se obavi u najkraćem roku, mnoge porodice nemaju dovoljan budžet za to. Imajući u vidu situaciju u zemlji Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje donosi izvesnu olakšicu. Naime, u slučaju smrti penzionera lice koje je izmirilo troškove sahrane može da traži refundaciju.

Naknada pogrebnih troškova se obračunava na isti način kao i penzije, tj. prema tzv. švajcarskom modelu. To znači da je iznos isti za sve kategorije korisnika penzija, bez obzira na stvarne troškove sahrane.

Novčani iznos naknade se određuje kvartalno i predstavlja iznos jedne i po prosečne penzije isplaćene u prethodnom kvartalu, u odnosu na dan smrti penzionera.

Šta obuhvata naknada pogrebnih troškova?

Naknada pogrebnih troškova se odnosi na usluge pogrebnog preduzeća. Tu spada, pre svega, kupovina pogrebne opreme. Ona zavisi od načina sahranjivanja, kao i od vere.

Kremiranje se obavlja u specijalnim, ekološkim sanducima, koji su napravljeni od mekog drveta, bez sjajnog premaza i bez metalnih delova.

Kod klasičnog ukopa ne postoje ograničenja, pa je porodici preminulog na raspolaganju širok izbor standardnih pravougaonih, trapezoidnih i šestougaonih kovčega napravljenih od hrasta, bukve ili topole.

Nakon kovčega treba izabrati tekstilni deo pogrebne opreme, odnosno pokrov i garnitur – čaršav, jastuk, gornji i donji tapacir. Oni se izrađuju od najfinijeg tafta, brokata i satena, u zlatnoj, šampanj, beloj i braon boji. Mada se poslednjih godina sreću i crvene nijanse.

Nadzemna pogrebna oprema podrazumeva izbor nadgrobnog obeležja i postavljanje imena i datuma na njemu. Kod Hršćana to je krst koji dolazi u 2 verzije – klasični model, ravnih strana i Svetosavski model. Ukoliko je preminuli muslimanske vere nadgrobno obeležje je u vidu piramide.

Štampanje plakata i odeća za žaljenje kupljena u pogrebnom preduzeću, takođe, podležu refundaciji.

Koja dokumentacija je potrebna za naknadu pogrebnih troškova?

Zahtev za isplatu naknade podnosi se filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na čijem području je preminuli bio poslednji put osiguran.

Naknada pogrebnih troškova

Uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti i fotokopiju lične karte, original ili overenu fotokopiju računa pogrebnih troškova, penzioni ček, izvod iz matične knjige umrlih, kao i broj tekućeg računa na koji će se uplatiti novac.

Drnda Internacional je pogrebno preduzeće sa tradicijom u organizovanju sahrana dugom gotovo 3 decenije. Naše kompletne usluge uključuju i pomoć pri kompletiranju dokumentacije za refundaciju pogrebnih troškova, a možemo i u vaše ime da obavimo čitav postupak naknade.