Narodna verovanja za sahrane
Narodna verovanja za sahrane su široko rasprostranjena u Srbiji.

Smrt je sastavni deo života. Po hrišćanskom verovanju ona je prelazak iz ovozemaljskog, privremenog u večni, nebeski život. Dok sahrane predstavljaju ceremonije u čast pokojnika. Zapravo je to poseban dan koji se posvećuje preminulom, prisećajući se dragih uspomena i njegovih vrlina.

Svaki pogreb prate razni običaji u Srbiji. Razlog za to leži u činjenici da svaki kraj ima svoje karakteristične navike i rituale.

Naime, Srbi su narod koji ima bogatu i raznovrsnu tradiciji, koja se nikako ne može posmatrati kao autonomna celina. Pod uticajem brojnih osvajača, koji su naseljavali naše tlo, formirano je ne samo drugačije kulturno nasleđe, već i verovanja za svadbe, slave, pa i sahrane. Iako je većina njih proistekla iz sujeverja još uvek se u pojedinim krajevima prenose sa generacije na generaciju.

Koja su se narodna verovanja za sahrane zadržala do današnjih dana otkriva vam pogrebno preduzeće Drnda Internacional.

Narodna verovanja za sahrane počinju čim voljena osoba umre

U prošlosti ljudi su najčešće umirali u svojoj kući. Pa su i nastala narodna verovanja za sahrane vezana neposredno za smrt najbližeg.

Narodna verovanja za sahrane

Većina ovih verovanja odnosi za se na sprečavanje povratka duše pokojnika, kao i sprečavanje nove smrti u kući. Tako, na primer, u pojedinim mestima svi članovi porodice moraju biti budni kada se dogodi smrt. Kako se smatra da je smrt stanje slično spavanju postoji opasnost da se pokojnik „sretne“ sa osobom koja je zaspala, te da će on sledeći umreti.

Ukoliko osoba umre sa otvorenim očima, onaj koji je prvi ugleda umire za njima. Dok pokojnik kome se su našle šibice u džepu u trenutku smrti sigurno će se povampiriti. Iz ovog verovanja razvijeno je drugo – ubadanje pokojnika iglom kako se ne bi vratio kao vampir.

Odmah nakon smrti sva ogledala u kući se prekrivaju, jer duh pokojnika može da uđe u ogledalo i ostane među živima. U okolini Valjeva u tu svrhu otvaraju se prozori i vrata, a sav nameštaj, pa i posuđe se okreću naopako.

Narodna verovanja za sahrane – priprema pokojnika

Kupanje mrtvaka je običaj koji postoji među narodima širom sveta. Međutim, u našoj zemlji, narodna verovanja za sahrane ističu da jedino čist pokojnik može da stane pred Bogom.

Oprema za ispraćaj pokojnika mora biti potpuno nova. U suprotnom, ako se sahrani sa tuđim stvarima ta osoba, sigurno, umire za njim.

Voda u kojoj se preminuli kupa je nečista. Pa ima moć da učini nažao onome ispred čije kuće se prospe.

I samo mrtvo telo je štetno po životinje i biljke. Zato pogrebna povorka nikako ne treba da ide preko polja i livada ili kroz stado. S druge, pak, strane postoji verovanje da je bolest demonskog karaktera. Te ljudi iznose bolesnu decu pred povorku koja prolazi kako bi bolest prešla na pokojnika.

U pojedinim ruralnim krajevima naše zemlje smatra se da rođaci koji su rođeni istog meseca imaju istu sudbinu. Odnosno, smrću jednog vrlo brzo nastupa i smrt drugog. Da bi se to izbeglo, prilikom organizovanje sahrana, vrši se “otkup” mrtvaka. Dok se u okolini Zaječara rodbina i prijatelji na groblju gađaju komadima zemlje. Ovo verovanje donosi sreću, tj. pogođeni “neće biti sledeći”.

U drugim, pak, delovima na pogrebu se gađa strelom. Onaj ko pogodi metu dobija imovinu pokojnika.

Narodna verovanja nakon sahrane

Prema verovanju, sa groblja se ne treba vraćati istim putem. Na taj način pokojnikova duša može da pronađe put do kuće.

Tradicionalni ritual jeste i pravljenje lutke sa likom preminulog. Žene iz najuže porodice svakog dana dana je peru i oblače. Ako je u pitanju muškarac običaj se obavlja dve ipo godine. Dok za žene dve godine. Nakon tog perioda lutka se odnosi na grob.

Narodna verovanja za sahrane

Takođe, postoje i verovanja i običaji nakon sahrane vezani za parastose. Oni su posebno izraženi u vlaškom kraju. Ljudi koji se nađu na sofri ne smeju da ustanu sve dok sa ručkom ne završi najstarija osoba za stolom. Time se štite mlađi od prerane smrti.

Bez obzira da li verujete u ova predanja ili ne, Drnda Internacional je tu da vam pomogne u najtežim trenicuma. Ovo pogrebno preduzeće Srbija nudi celokupnu organizaciju sahrane, uključujući i međunarodni prevoz pokojnika.

4 Trackbacks:

[…] koji su preminuli od zaraznih bolesti ili neprirodnih uzroka kao što su ubistva ili samoubistva. Narodna verovanja za sahrane kod Tibetanaca ističu da ova tela nisu dovoljno čista da se obavi nebeska sahrana ili […]

[…] je koristio za života, pušačima se stavlja omiljeni tip cigareta, a ženama omiljena šminka. Narodna verovanja za sahrane nalažu da se prilikom pripreme premenulog svaki predmet za ispraćaj mora dodirnuti rukom, […]

[…] profesionalnog oplakivanja. Njihova uloga je da svojim plakanjem pomognu rodbini da zaplaču. Pa narodna verovanja za sahrane u ovoj zemlji ističu da porodice koje izbegnu njihovo angažovanje očekuje […]

[…] Transportne usluge su sastavni deo svake sahrane. […]

Comments are closed.