Sahrane kod Kelta 1- Drnda
Sahrane kod Kelta postavile su osnovu sa organizovanje pogreba u moderno doba.

Kelti su jedan od najstarijih naroda koji su živeli u zapadnoj Evropi. Tačno poreklo ovog indoevropskog naroda nije poznato. Prema jednog grupi istoričara dolaze sa teritorije današnjeg Irana, Avganistana i Severne Indije. Dok drugi, pak, zagovaraju nordijsku teoriju, koja ih vezije za sam sever.

U početku, naseljavali su prostor između Francuske i Češke. Mada je jedan deo plemena živeo i kod nas, gde su na mestu današnjeg Beograda osnovali grad pod nazivom Singidunum ili Singidunos što u prevodu znači grad – tvrđava.

Pod pritiskom Germana Kelti su se selili ka jugu i zapadu. Dok su se danas održali u Irskoj, Škotskoj, Bretanji i Velsu.

Tokom svoje istorije duge više od 5.000 godina ovaj narod je doživeo brojne promene u pogledu religije. Najpre su bili pagani. Da bi rimskim osvajanjem Galije u 1. veku poprimili elemente romanizacije. Rezultat toga jeste veliki broj božanstava, kao što su Arcio, Taranis, Kernunos i drugi. Krajem 5. i početkom 6. veka keltsko stanovništvo je postepeno pokrštavano, napuštajući raniju versku tradiciju. Sa promenama religije menjale su se i sahrane kod Kelta.

Sahrane kod Kelta 2 - Drnda

Prvobitna narodna verovanja za sahrane kod Kelta

Baš kao što su sahrane Vikinga najvećim delom vezane za ratnike, tako su i Kelti smatrali da je najčasnija smrt bila pogibija u ratu.

Homerovi i Cezarovi zapisi govore da je telo pokojnika odmah po nastupanju smrti prano i uvijano u tkaninu koja se nazivala „Eslene“. Tako pripremljeno bilo je 7 dana izloženo u kući kako bi posetioci odali počast. Trećeg dana u čast preminulog priređivana je gozba gde su u posebnu posudu odlagani hrana i kovanice koje će on koristiti u narednom životu.

U ovom periodu sahrane kod Kelta podrazumevale su kremiranje. Telo je, zajedno sa konjima i psima koji su žrtvovani, paljeno na lomači. Nakon izvesnog vremena vatra je gašena vinom, a preostale kosti su sakupljane u urnu koja je zakopavana.

Sahrane kod Kelta u doba Rimljana

Dolaskom rimske vlasti Kelti su svoju tradiciju upotpunili običajima vezanim za sahrane kod starih naroda u Rimu. Tako su kremiranje zamenili ukopom, a kovčezi su izrađivani od drveta. Sahranjivanje je obavljano na grobljima koja su bila izvan gradova.

Takođe, počelo je obeležavanje mesta na kojima počivaju mrtvi u vidu spomen-kamenja. Ova preteča današnjih spomenika imala je zadatak da upozori prolaznike od kuge i drugih opakih bolesti koje su vladale u obližnjem gradu. Naime, na njima je bilo ukleseno obraćanje Bogu smrti. Zatim, život preminulog i na kraju ime naručioca spomena.

Sahrane kod Kelta 3 - Drnda

Hrišćanski period sahrana kod Kelta

Padom Rimskog Carstva sahrane kod Kelta dobile su hrišćansko obeležje. Postepeno, groblja su premeštana unutar gradskih zidina, postajući mesta zajedničkog ukopa svih građana. U sredini se nalazila crkva, kao što je to danas pravilo. Pojedina groblja su imala posebna područja u severnom delu rezervisana za žrtve ubistava i vojnike koji su poginuli u ratu. Prema običaju njima nije bio namenjen poslednji obred.

Grobovi su bili orijentisani u smeru zapad-istok. Na taj način je pokojniku omogućeno da se suoči sa Hristom na dan uskrsnuća. Za razliku od sadašnjih sahrana, oprema za ispraćaj pokojnika nije postojala. Već su tela zakopavana direktno u zemlju.

Bez obzira na doba u kome živimo, smrt je neminovnost. Ukoliko ste vi i vaša porodica doživeli gubitak bliske osobe, značajnu pomoć u organizovanju sahrane može vam pružiti Drnda Internacional. Dugogodišnje iskustvo, bogata pogrebna oprema, poštovanje svih želja i vera, a pre svega, međunarodni prevoz pokojnika učinili su ovo pogrebno preduzeće prepoznatljivim ne samo kod nas, već i u regionu.